Πληροφορίες επικοινωνίας

Β' Κτήριο, Προκάτ, Πανεπιστημιούπολη Ρίου
26504, Πάτρα, Ελλάδα

Διευθύνσεις email: