Ερευνητικά ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

 • V. Stefanis, A. Komninos and J. Garofalakis, Challenges in Mobile Text Entry using Virtual Keyboards for Low-Vision Users In 19th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 42–46, final version
 • M. A. Stefani, V. Stefanis and J. Garofalakis, CFRS: A Trends-Driven Collaborative Fashion Recommendation System, 2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), PATRAS, Greece, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/IISA.2019.8900681.final version
 • Komninos, A., Besharat J., Stefanis V., & Garofalakis J., (2018)"Perceptibility of Mobile Notification Modalities During Multitasking in Smart Environments", 14th International Conference on Intelligent Environments (IE '18). Rome, Italy, IEEE. final version
 • Goumopoulos, C., Fragou, O., Chanos, N., Delistavrou, K., Zaharakis, I., Stefanis, V. and Kameas, A. (2018)"The UMI-Sci-Ed Platform: Integrating UMI Technologies to Promote Science Education", In Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2018) - Volume 1, pages 78-90 final version
 • Plessas, A., Stefanis V., Komninos A., Garofalakis J., & (2016). "Field evaluation of context aware adaptive interfaces for efficient mobile contact retrieval", In Pervasive and Mobile Computing, Elsevier final version
 • Plessas, A., Georgiadou O., Stefanis V., Garofalakis J., & Komninos A. (2015). "Assessing Physical Location as a Potential Contextual Cue For Adaptive Mobile Contact Lists." 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Computing and Communications. Liverpool, UK, IEEE final version
 • Komninos, A., Astrantzi I-M., Plessas A., Stefanis V., & Garofalakis J. 2014 "Non-verbal Audio and Tactile Mobile Navigation - A comparative evaluation of two novel prototypes" The Seventh IEEE International Workshop on Selected Topics in Wireless and Mobile computing (STWiMob 2014) final version
 • Vassileios Stefanis, Athanasios Plessas, Andreas Komninos, John Garofalakis. 2013. "Frequency and recency context for the management and retrieval of personal information on mobile devices" In Pervasive and Mobile Computing, Elsevier final version
 • Andreas Komninos, Vassileios Stefanis, Athanasios Plessas, Jeries Besharat. 2013. "Capturing Urban Dynamics with Scarce Check-In Data" In Pervasive Computing, IEEE final version
 • Vassilios Stefanis, Andreas Komninos, Athanasios Plessas, and John Garofalakis. 2013. "An interface for context-aware retrieval of mobile contacts" In Proceedings of the 15th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services (MobileHCI '13). ACM, New York, NY, USA, 492-497 final version
 • Athanasios Plessas, Vassilios Stefanis, Andreas Komninos and John Garofalakis. 2013. "Using communication frequency and recency context to facilitate mobile contact list retrieval" In International Journal of Handheld Computing Research (IJHCR) (online version)
 • Vassilios Stefanis, Athanasios Plessas, Andreas Komninos, and John Garofalakis. 2012. "Patterns of usage and context in interaction with communication support applications in mobile devices" In Proceedings of the 14th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services (MobileHCI '12). ACM, New York, NY, USA, 25-34. final version
 • Vassilios Stefanis, Athanasios Plessas, Andreas Komninos, John Garofalakis, "Efficient Support of Context-Driven Interfaces for Mobile Devices", 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI '12). 363–368. final version (pdf).
 • Andreas Komninos, Peter Barrie, Vassilios Stefanis, and Athanasios Plessas. 2012. "Urban exploration using audio scents". In Proceedings of the 14th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services (MobileHCI '12). ACM, New York, NY, USA, 349-358. final version
 • Andreas Komninos, Athanasios Plessas, Vassilios Stefanis, John Garofalakis, "Context Dimensionality Reduction For Mobile Personal Information Access", KDIR - International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval, 26-29 October, Paris, France, 2011 final version (pdf), online version
 • Α. Plessas, V. Stefanis, A. Komninos, and J. Garofalakis, Dimensionality Reduction in Context-Aware Systems, IEEE Pervasive Computing Magazine - Work in Progress Section, July - September 2011 (vol. 10 no. 3), pp. 52-53, final version
 • A. Komninos, A. Plessas, V. Stefanis, J. Garofalakis, Application of Dimensionality Reduction Techniques for Mobile Social Context, 13th International Conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp 2011), September 17–21, Beijing, China, 2011 final version
 • J. Garofalakis, A. Koskeris, S. Michalopoulos, A. Plessas and V. Stefanis, A Web and mobile-based system for the coordination of civil protection authorities and population warning, The 1st International Conference on Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors, 24 - 28 June, Nicosia, Cyprus, 2011 Τελική έκδοση (pdf), Διαφάνειες παρουσίασης (pdf)
 • J. Garofalakis, A. Koskeris, A. Plessas and V. Stefanis, "An Integration Platform of Social Networking Applications to Support Life Long Learning in Rural Territories: the "SoRuraLL Virtual Learning World" Environment", Social Applications for Life Long Learning, 4-5 November, 2010, Patras, Greece final version (pdf)
 • John Garofalakis, Antonia Stefani, Vassilios Stefanis, " A Framework for the Quality Evaluation of B2C m-commerce services", International Journal of Handheld Computing Research (IJHCR), 2010 IGI Global
 • John Garofalakis, Vassilios Stefanis, "Quality Evaluation of B2C m-commerce Using the ISO9126 Quality Standard", Handheld Computing for Mobile Commerce: Applications, Concepts and Technologies, IGI Global, ISBN-13: 978-1615207619, 2010, IGI Global, Amazon.com
 • John Garofalakis, Flora Oikonomou, Vasilios Stefanis, "System’s Design and Implementation for Easy Creation of Mobile Commerce Systems", ICIW '08 - The Third International Conference on Internet and Web Applications and Services, June 8-13, 2008 - Athens, Greece, pp. 115 - 120 Τελική έκδοση
 • John Garofalakis, Vassilios Stefanis, "MokE: a tool for Mobile-ok evaluation of Web Content", W4A2008 - Technical, April 21-22, 2008, Beijing, China. Co-Located with the 17th International World Wide Web Conference, pp. 57 - 64 Τελική έκδοση, προδημοσίευση (pdf)
 • John Garofalakis, Antonia Stefani, Vassilios Stefanis and Michalis Xenos, "Quality Attributes Of Consumer Based m-Commerce Systems", ICETE/ICE-B 2007, pp. 130 - 136 Τελική έκδοση
 • Christos Mettouris, John Garofalakis, Vassilios Stefanis, "Detection of users position based on Bluetooth technology and support of m-commerce applications", PCI2007, pp. 323 – 335, Best Student paper Award. Τελική έκδοση
 • John Garofalakis, Vassilios Stefanis, "Using RSS feeds for effective mobile web browsing", Universal Access in the Information Society Journal, Volume 6, Number 3, pages 249-257, Springer 2007 Τελική έκδοση, προδημοσίευση (pdf)
 • Alexander Blekas, John Garofalakis, Vassilios Stefanis, "Use of RSS feeds for Content Adaptation in Mobile Web Browsing", International Cross-Disciplinary Workshop on Web Accessibility, WWW2006, pp. 79 – 85, Τελική έκδοση, προδημοσίευση (pdf)

Διδακτορική Διατριβή
Τίτλος: Προσαρμοστικές διεπαφές με επίγνωση κοινωνικού πλαισίου για την υποστήριξη ανάκτησης προσωπικών πληροφοριών σε συσκευές κινητού υπολογισμού
Επιβλέπων: Γιάννης Γαροφαλάκης
Πλήρες κείμενο διατριβής: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/8687

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Τίτλος: Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αξιολόγησης της δομής και του περιεχομένου ιστότοπων για κινητές συσκευές
Επιβλέπων: Γιάννης Γαροφαλάκης
Πλήρες κείμενο διπλωματικής εργασίας: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/700

Περίληψη:Τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό δεν περιορίζεται μόνο στους επιτραπέζιους υπολογιστές αλλά πλέον περιλαμβάνει τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs και γενικότερα κάθε είδους κινητή συσκευή. Μάλιστα, στις αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός των χρηστών που πλοηγούνται στον παγκόσμιο ιστό από κινητές συσκευές είναι μεγαλύτερος από αυτόν των χρηστών που πλοηγούνται μέσω επιτραπέζιων υπολογιστών. Επίσης, η ανάπτυξη περιεχομένου για τον παγκόσμιο ιστό έχει γίνει ευκολότερη λόγω της ύπαρξης αρκετών εργαλείων, που υπόσχονται τη γρήγορη και εύκολη παραγωγή του, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από το χρήστη. Το ερώτημα είναι ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν οι ιστότοποι και το περιεχόμενό τους ώστε να προσφέρεται η βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες κινητών συσκευών.
Το World Wide Web Consortium (W3C) έχει συντάξει τις πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη σωστή παρουσίαση του περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού σε κινητές συσκευές (Mobile Web Best Practices). Η συμμόρφωση με τις πρακτικές αυτές είναι απαραίτητη κυρίως λόγω των περιορισμών των κινητών συσκευών. Οι κυριότεροι περιορισμοί είναι το μικρό μέγεθος οθόνης, ο τρόπος εισαγωγής δεδομένων στη συσκευή από το χρήστη, η διαθέσιμη μνήμη, η μικρή υπολογιστική ισχύ, η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και η αυτονομία των συσκευών σε ενέργεια.
Οι παραπάνω πρακτικές έχουν αντιστοιχηθεί, από το ίδιο το W3C, σε μία σειρά από ελέγχους που μπορούν να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί να προσφέρει μία αποδεκτή εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες κινητών συσκευών. Ένα μέρος από τις πρακτικές αυτές ορίζουν ελέγχους που μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματα με τη χρήση υπολογιστή, ενώ άλλες ελέγχους που απαιτούν και την ανθρώπινη κρίση.
Στα πλαίσια της διπλωματικής, αφού παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι πρακτικές του W3C, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστημα για την αξιολόγηση της δομής και του περιεχομένου ιστότοπων που απευθύνονται σε κινητές συσκευές. Σκοπός του συστήματος είναι ανάλυση του ιστότοπου, η ανάκτηση των ιστοσελίδων που τον αποτελούν και ο έλεγχος της κάθε ιστοσελίδας για την ικανοποίηση ή όχι των παραπάνω ελέγχων. Τελικός στόχος αποτελεί η δημιουργία αναφοράς που θα αφορά συνολικά τον ιστότοπο καθώς και η παραγωγή βαθμού αξιολόγησης του ιστότοπου. Επίσης, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ανάκτηση και την αξιολόγηση σελίδων και περιεχομένου του ιστότοπου που αποτελούν μέρος του «κρυμμένου ιστού» (hidden web). Τέλος, στους χρήστες του συστήματος δίνεται η δυνατότητα χρήσης βαρών σημαντικότητας των ελέγχων που πραγματοποιούνται.

Διπλωματική εργασία
Τίτλος: Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων για εντοπισμό ενδιαφέροντος περιεχομένου σε ιστοσελίδες και μετατροπής του για παρουσίαση σε κινητές συσκευές
Επιβλέπων: Γιάννης Γαροφαλάκης

Για το πλήρες κείμενο των διπλωματικών εργασιών επικοινωνήστε με email