Σύντομο Βιογραφικό

Σπουδές:
  • 2015: Διδακτορικό Δίπλωμα με τίτλο "Προσαρμοστικές διεπαφές με επίγνωση κοινωνικού πλαισίου για την υποστήριξη ανάκτησης προσωπικών πληροφοριών σε συσκευές κινητού υπολογισμού", Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • 2008: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο "Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών", Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • 2005: Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σημερινή απασχόληση:
  • Δικαστικός Υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, Ειρηνοδικείο Πατρών www.eirinodikeio-patras.gov.gr
  • Ερευνητής - εξωτερικός συνεργάτης για την υλοποίηση έργων Πληροφορικής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ")/ Westgate, www.cti.gr, www.westgate.gr
  • Ερευνητής - εξωτερικός συνεργάτης για την υλοποίηση έργων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, DAISSy Group daissy.eap.gr
  • Ακαδημαϊκός Υπότροφος (βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή) στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας:
    • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) www.demes.teimes.gr
  • Επικουρικό έργο στο μάθημα "Προγραμματισμός & Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό", Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, www.ceid.upatras.gr, σελίδα μαθήματος