Έργα λογισμικού

Ως μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξωτερικός συνεργάτης) στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων, ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", έχω συμμετάσχει στην ανάπτυξη των παρακάτω έργων:

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
Κύριος στόχος του έργου: H Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) περιλαμβάνει θέματα για τις προαγωγικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014-15 της Α΄ και Βʼ Τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ΕΠΑΛ, Ημερήσιων και Εσπερινών, της Α΄ και Βʼ Τάξης των Καλλιτεχνικών, Μουσικών και Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και της Βʼ και Γʼ Τάξης των Εσπερινών ΓΕΛ. Από αυτά θα κληρώνεται το 50% των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4186/2013 και στο Ν. 4264/2014.
exams-repo.cti.gr

Ελληνικό ψηφιακό σχολείο
Κύριος στόχος του έργου: Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής βάσης γνώσης, ψηφιακή διαμόρφωση και τεχνικός μετασχολιασμός εκπαιδευτικού υλικού, υποδομή για υποδειγματικές διδασκαλίες και αξιοποίηση συμμετοχικού ιστού. Συγκεκριμένα, συμμετέχω στο υποέργο Δ6 με τίτλο "Καθορισμός των προτύπων μεθοδολογιών αξιοποίησης συμμετοχικού ιστού στην εκπαιδευτική διαδικασία"
dschool.edu.gr

Σύστημα Μισθοδοσίας Υπαλλήλων ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Σύστημα μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με εφαρμογές: καταχώρηση και ενημέρωση στοιχείων μισθοδοτούμενου, εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων, υλοποίηση αλγορίθμων ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών, προώθηση καταστάσεων στο σύστημα ΔΙΑΣ, παροχή υπηρεσιών προς τους μισθοδοτούμενους και τους εκκαθαριστές μέσω Web.
Εσωτερική εφαρμογή - περιορισμένη πρόσβαση

Ασύρματα Κινητά Δίκτυα
Συγκεκριμένα συμμετέχω στο υποέργο 2 που αφορά τη μοντελοποίηση, αναπαράσταση και αξιοποίηση γνώσης για το κοινωνικό περιβάλλον χρηστών κινητών συσκευών.

Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά
Το σύστημα βρίσκεται στη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και είναι ένα πλήρες portal παρουσίασης της τουριστικής υποδομής με πρωτότυπο περιεχόμενο, ειδικές εφαρμογές υποστήριξης της ψηφιακής υποδομής και ενημέρωσης των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ περιλαμβάνει καινοτόμες εφαρμογές όπως: προτάσεις τουριστικών διαδρομών, προτάσεις για διαθέσιμα ξενοδοχεία υπό περιορισμούς, παροχή πληροφοριών σε κινητές συσκευές, περιηγήσεις εικονικής πραγματικότητας, υπηρεσίες προς τους επιχειρηματίες τουρισμού κ.α.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την διαχείριση και παρουσίαση της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.
www3.ascsa.edu.gr

Teleaccess - Intereg IIIB
Το έργο έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία "ψηφιακής κουλτούρας" μεταξύ των πληθυσμών αγροτικών και απομονωμένων περιοχών. Αυτό σχεδιάζεται να επιτευχθεί μέσω της προσπάθειας ώστε να γεφυρωθεί το λεγόμενο "ψηφιακό χάσμα" αξιοποιώντας κατάλληλα προηγμένες ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές (πχ. Δορυφορικά, ασύρματα δίκτυα) για την προσφορά στις συμμετέχουσες απομακρυσμένες περιοχές πρόσβαση στην κοινωνία πληροφοριών.

Aristhot - Sciences in the Mediterranean
Ενίσχυση και δόμηση της Λεκάνης της Μεσογείου μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής επιστημονικής κληρονομιάς και για τις δυο πλευρές της Μεσογείου, με τη χρήση εργαλείων της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

SoRuraLL
Το έργο έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social networking) στα άτομα που ζουν σε γεωγραφικά και κοινωνικό –οικονομικά μη προνομιούχες αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει πειραματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις εξετάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες αυτές τάσεις και εργαλεία για την ανακούφιση των αγροτικών πληθυσμών της Ευρώπης που μειονεκτούν κοινωνικοοικονομικά ειδικότερα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων προς τους αγροτικούς πληθυσμούς για αποδοτική και σημαίνουσα δια βίου μάθηση.
www.sorurall.eu

Culture portal of ionian islands
Απώτερος στόχος της Δικτυακής Πύλης είναι η συνεισφορά της στην ανάδειξη της ιστορικής και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη των Περιφερειών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Περιφέρειες της Ελλάδας δεν είναι απλώς διοικητικές μονάδες, αλλά κάθε μία από αυτές έχει συγκεκριμένη πολιτισμική ταυτότητα και ήθη και έθιμα.

Prompt
Κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των μεθόδων και πολιτικών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως τα δάση.

Πληροφοριακό σύστημα για το τμήμα δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών
Web based σύστημα διαχείρισης αποφάσεων για την έγκριση συγγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών
syggrammata.admin.upatras.gr (Πρόσβαση μόνο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Πατρών)

Ως ελεύθερος επαγγελματίας (Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής) έχω σχεδιάσει και υλοποιήσει τα παρακάτω έργα:

Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχεδιασμός και υλοποίηση του website του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με χρήση του open source CMS Drupal
www.demes.teimes.gr

Πληροφορικό σύστημα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η ανάπτυξη βασίστηκε στο Java CMS Liferay 6
www.dasta.teimes.gr/web/gpa

SL-ate.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου του της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας "Σακκελάρης Δημήτριος - Λιάρος Χαράλαμπος" με έδρα τη Ναύπακτο
www.sl-ate.gr

Oreades.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου του ξενώνα "Ορεάδες" που βρίσκεται στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας
www.oreades.gr

DentalStil.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου του Εργαστηρίου Τεχνητών Δοντιών, Γιάννης Στυλιαράς
www.dentalstil.gr

FKsynthesis.gr
Ανάπτυξη του διαδικτυακού χώρου της τεχνικής εταιρίας FK Synthesis
www.fksynthesis.gr

Malla.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου της εταιρίας Μαλλά Ειρήνη (υποκατάστημα Porcelana Ναυπάκτου)
www.malla.gr

Sakkoulis.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου για την εταιρία Σακκούλης Ηλεκτρολογικό υλικό
www.sakkoulis.gr

Kostia.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου για την εταιρία ΚΩΣΤΙΑ
www.kostia.gr

Beerkaimania.gr
Ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου για τo εστιατόριο Beer & Mania (Ναύπακτος)
www.Beerkaimania.gr

Αντώνιος Φράγκος - Δικηγόρος
Η ιστοσελίδα του δικηγορικού γραφείου του Αντώνιου Φράγκου, δικηγόρου Ναυπάκτου
www.fragos.eu