Δρ. Βασίλειος Στεφανής

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, M.Sc., Ph.D.
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πάτρα, Ελλάδα